Een repetitie begint met het ophangen van de jas

kapstok orkestEen orkest begint met het oprichten. Het seniorenorkest “DE ACHTERHOEK” is opgericht op 15 januari 1992. Henk van Lijnschoten, een bekend componist en groot stimulator van de harmonie en fanfare muziek, was de eerste organisator van een play – in voor oudere muzikanten in Utrecht. Dit was ergens eind jaren 70. Het bleek een groot succes met als gevolg dat overal in het land senioren en anderen die overdag tijd hebben, orkesten gingen vormen. De oprichting van een seniorenorkest in deze streek was een initiatief van Gerrit Hondorp, onze erevoorzitter. De mensen die in de VUT gingen of met pensioen , hadden hun werkzame periode goed doorstaan. Er kwam opeens veel vrije tijd ter beschikking en men keek uit naar een zinvolle hobby. En hobby die overdag uitgeoefend kan worden. De eerste mailing in 1991 om te komen tot de oprichting van een “overdag”orkest was gericht aan 35 orkesten. Het resultaat was een eerste repetitie met 15 muzikanten in het lokaal van Euphonia ,”Ons huis”, in Eibergen. De eerste Dirigent was de heer Kappers uit Aalten.

Bestond de aanzet tot onze club uit muzikanten die ook van een plaatselijke vereniging lid waren, in een later stadium kwamen ook herintreders en beginners de gelederen versterken. Meteen na de oprichting namen we al deel aan het jaarlijkse seniorenorkesten festival in Klarenbeek. Gelukkig bestaan daar geen opnames van. Zodat we ons kunnen vleien met de gedachte dat het wel goed heeft geklonken. Er werd niet afgeslagen en dat was al heel wat. Ieder jaar waren er een zes- tot achttal optredens . Zo mogelijk op de repetitiemiddag. Onze optredens blijken een gat in de markt: Welk orkest kan een concert verzorgen midden op de middag?

De eerste 5 jaar was er geen geld om vaker dan twee keer per maand te repeteren. Dit werd via drie keer per maand uitgebreid naar iedere week. Steeds op de donderdagmiddag. We verhuisden naar het repetitielokaal van de muziekvereniging Excelsior in Eibergen waar we nog steeds onderdak hebben.
Na de heer Kappers werd Martin Wissink de dirigent. Onder zijn leiding groeide het orkest gestaag in leden. De tijd zat mee. De in-en na-oorlogse generatie kwam langzamerhand “bij de deur”. Martin bleef aan tot november 2005. Om gezondheidsredenen moest hij helaas stoppen.
Op dat moment hadden we het geluk dat Willem Loff beschikbaar kwam die ons ook zag zitten. We hopen op een nog lang voortdurende samenwerking. Het ledenaantal bedraagt op dit moment een dikke 50. En we hopen dat ons orkest nog plezier biedt aan de generatie na ons.